UTVID

rekkevidden til nye markeder og med nye forbruksmodeller


+ Comstor Cloud
Med Comstor Cloud får du tilgang til en plattform integrert i Ciscos InterCloud, med Cisco Powered
TPaaS, UCaaS, IaaS & PaaS. Vi har også kanalaktiveringstjenester som hjelper deg ta i bruk disse nye forretningsmodellene for IT-forbruk

+ Nye geografiske markeder og grenseoverskridende prosjekter
Hvis du ønsker å utvide virksomheten til nye geografiske markeder, har vi erfaring med flernasjonale lanseringer. Vi har utviklet denne kompetansen for flere av verdens største operatører og tjenesteleverandører og har et dedikert team og spesialtilpasset system for at du skal kunne konkurrere for og levere globale løsninger.

+ Klargjort for kryssarkitektur
Med våre initiativ kan du maksimere avkastningen på tvers av forhandlerbasen, bygge opp et sterkt, varig forhold til
kundene dine og beskytte deres avkastning på IT-investeringene:

  • Utvid engasjementet i kundeinstallasjonsbasen
  • Oppsalgsmuligheter for ny teknologi i eksisterende nettverk.
     

+ Tingenes Internett
«Connecting the unconnected»: en både transformativ og nyskapende virksomhet knyttet til Cisco og økosystempartnerne.

 

>> >> Last ned 2-sidersbrosjyren Comstor Utvid 

Comstor is a registered trademark and trademark of Westcon Group, Inc.
© 2016 Westcon Group, Inc. All rights reserved.