GJØR DEG KLAR

Morgendagens EDGE kommer allerede i dag.


ENGASJER

deg med Comstor og få tilgang
til våre kjernetjenester

UTVIKLE

din Cisco-praksis,
sett virksomhetens potensial
ut i livet og øk bedriftens
synlighet med Cisco.

ØK

bedriftens kompetanse
med Cisco-arkitekturer
for å kunne tilby
kundene mer.

UTVID

rekkevidden til nye
markeder og med nye
forbruksmodeller

Velkommen
til EDGE.

Kontakt oss nå!

 Vi gjør Cisco enkelt.

Eneste fokus for Comstor er Cisco-sentriske løsninger. Vi gjør det mulig og støtte
veksten i din bedrift med et bredt spekter av kompetanse og aktiviteter. Vi hjelper deg
å få produkter og tjenester raskere til markedet, slik at du lett kan utnytte muligheter
hos sluttbrukerne.Comstor presenterer EDGE

Mens Cisco kontinuerlig utvider sin løsningsportefølje, blir det vanskeligere for forhandlerne
å alltid holde seg oppdatert. Comstor har lansert initiativet EDGE for å  hjelpe forhandlerne
å utnytte Ciscos sterke vekst, uavhengig av om de er en ny eller en allerede eksisterende Cisco-partner som ønsker å utvikle seg på nye forretningsområder.


Med EDGE hjelper vi deg å engasjere deg og komme om bord hos Cisco, utvide din
Cisco-relaterte virksomhet, la bedriften vokse ned nye arkitekturer, utvidet markedsføring
og nye tjenester samt øke virksomheten med nye forbruksmodeller eller geografiske områder.


EDGE-rammeverket er bygd opp rundt velprøvde programmer som hjelper partnere å engasjere seg, utvikle seg, vokse og utvide sin Cisco-virksomhet og øke lønnsomheten.
Vi støtter alle partnere, kompletterer deres nåværende kompetanse og gir dem anledning
til å gripe alle gode muligheter: Vi er en forlengelse av deres virksomhet og på den måten
bygger vi partnerlojalitet til Comstor og fremfor alt til Cisco. 


EDGE integreres sømløst med Ciscos Partner Plus, for å sørge for at våre felles kunder
vil dra full nytte av de mange mulighetene som begge programmene vil bringe dem og dessuten gi økt kommersiell vekst for Cisco. 

 

 
 
 

 

Comstor is a registered trademark and trademark of Westcon Group, Inc.
© 2016 Westcon Group, Inc. All rights reserved.